foto: Albert Bartelds

Martin van der Linde (1985) is historicus in dienst bij de Stichting IJsselacademie in Zwolle. Met collega-historicus Ewout van der Horst schreef hij het boek Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000 (Zwolle, WBOOKS, 2016), over de naoorlogse modernisering van de Overijsselse landbouw. Daarnaast zit hij in de redactie van het digitale historische platform en tijdschrift MijnStadMijnDorp.

Van der Linde studeerde in 2010 af op de relatie tussen de VVD, D66 en de Europese liberale partij ELDR. Hij werkte als onderzoeksassistent bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In deze hoedanigheid heeft hij meegeholpen aan de totstandkoming van een verkiezingsatlas over de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1848 en aan publicaties over het CDA, GroenLinks, de ChristenUnie, de Nederlandse eurocommissarissen en de Europese verkiezingen.

Sinds 2011 werkt Van der Linde eveneens als freelance historicus/journalist en schreef en redigeerde hij diverse soorten teksten, artikelen en boeken. In opdracht van de IJsselacademie en de provincie Overijssel ontwikkelde hij de Canonkijker, een applicatie voor smartphone en tablet met daarin alle lokale cultuurhistorische canons in Overijssel. Van der Linde is auteur van het boek ‘Wij bouwen voor de toekomst! Vijftig jaar Johanneskerk Sint Jansklooster, 1965-2016 en schrijft ook voor de Opregte Steenwijker Courant.